حضور کاربو در نمایشگاه بین المللی تبریز

 

 

 

مقدم رییس محترم اتحادیه ابزار فروشان تبریزرا در غرفه کاربو گرامی میداریم

 

 

نماینده فروش ابزار آلات صنعتی کاربو در آذربایجان شرقی

دنیای ابزار -آقایان اصلاحی و قلی زاده

 

 

این نمایشگاه به مدت سه روز برگزار شد و با استقبال مردم مواجه شد.

 

 

 

 

 

 

 


چاپ   ایمیل

جستجو در سایت