سایشی

مجموعه: سایشی
سازنده: Carbo

فلاپ دیسک

Zirconium

 

مجموعه: سایشی
سازنده: Carbo

سنباده دیسکی

(جهت مصرف چوب، فلز، سنگ و گرانیت)

مجموعه: سایشی
سازنده: Carbo

سنباده پوساب آبی و زرد

C991 - CH921

مجموعه: سایشی
سازنده: Carbo

سنباده رول کاربو

JA532 -JF135

جستجو در سایت