سنگ های فیبری

مجموعه: برشی
سازنده: Carbo

سنگ های فیبری

  • کسب استاندارد ایمنی OSA آلمان
  • فرآیند تولید منحصر به فرد که موجب افزایش طول عمر و سرعت برش کاری می باشد.
  • استفاده از کنف دوبل با فاصله کم که موجب استحکام سنگ در حین برش کاری
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

جستجو در سایت