قلمو رنگ پیک

قلمو رنگ پیک

  • استفاده از Stainless Steel ضخیم جهت جلوگیری از زنگ زدگی و عمر بیشتر
  • استفاده از موهای بلند و یکنواخت
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

جستجو در سایت