ابزار های برقی

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن دیمردار سوپر صنعتی

(4 شیار 3 حالته)

26mm

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن (5 شیار 2 حالته)

40mm

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن (5 شیار)

40mm

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن (4 شیار 3 حالته)

32mm

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن (شیار 3 حالته)

مجموعه: بتن کن ها
سازنده: Carbo

بتن کن (3 حالته چکشی)

سازنده: Carbo

مینی فرز سوپر صنعتی

115mm

سازنده: Carbo

مینی فرز دسته بلند

115mm

سازنده: Carbo

مینی فرز دسته بلند دیمردار

115mm

سازنده: Carbo

فرز متوسط آهنگری

125mm

سازنده: Carbo

مینی فرز صنعتی

115mm

سازنده: Carbo

فرز متوسط آهنگری صنعتی

180mm

سازنده: Carbo

فرز آهنگری سوپر صنعتی

180mm

سازنده: Carbo

فرز سنگبری

230mm

سازنده: Carbo

فرز آهنگری سوپر صنعتی

180mm

سازنده: Carbo

فرز آهنگری صنعتی

180mm

سازنده: Carbo

فرز سنگبری صنعتی

230mm

سازنده: Carbo

فرز سنگبری سوپر صنعتی

230mm

سازنده: Carbo

مینی فرز صنعتی 

115mm

سازنده: Carbo

مینی فرز صنعتی

115mm

سازنده: Carbo

فرز آهنگری

180mm

سازنده: Carbo

فرز سنگبری

230mm

مجموعه: پروفیل بر
سازنده: Carbo

پروفیل بر

مجموعه: جوش و برش
سازنده: Carbo

دستگاه جوش

سازنده: Carbo

سشوار برقی صنعتی

مجموعه: پیستوله ها
سازنده: Carbo

پیستوله خرطومی

مجموعه: پیستوله ها
سازنده: Carbo

پیستوله خرطومی

مجموعه: پیستوله ها
سازنده: Carbo

پیستوله برقی

مجموعه: پولیش ها
سازنده: Carbo

پولیش صنعتی دیمردار

مجموعه: پولیش ها
سازنده: Carbo

پولیش صنعتی دیمردار

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 120 بار

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 140 بار

با موتور القایی (دینامی)

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 150بار

با موتور القایی (دینامی)

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 150 بار

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 100 بار

مجموعه: کارواش ها
سازنده: Carbo

کارواش 130 بار

مجموعه: نجاری
سازنده: Carbo

پیچ بند برقی ترکمتردار

مجموعه: نجاری
سازنده: Carbo

دمنده مکنده دیمردار صنعتی

مجموعه: نجاری
سازنده: Carbo

سنباده لرزان صنعتی نجاری

مجموعه: نجاری
سازنده: Carbo

اره عمود بر

جستجو در سایت